Што е слушен апарат и како работи

Што е слушен апарат и како работи

Слушен апарат е мал електронски уред кој се носи внатре во увото или позади увото. Тој ги појачува звуците за ...

Повеќе
Типови на слушни апарати

Типови на слушни апарати

Современите слушни апарати се достапни во широк спектар на модели со различен дизајн и технички ...

Повеќе
Како да одберете слушни апарати

Како да одберете слушни апарати

Кој слушен апарат е најдобар за Вас зависи од степенот на оштетување на слухот. При одбирањето на модели на ...

Повеќе
Што се треба да прашате

Што се треба да прашате

При изборот на слушни апарати информирајте се добро за сите важни детали. Ова се некои од најважните прашања ...

Повеќе
Што можете да очекувате од слушните апарати

Што можете да очекувате од слушните апарати

Слушните апарати нема да го вратат нормалниот слух. Меѓутоа, со вежбање ќе се зголемува Вашата свесност за ...

Повеќе
Цена на слушните апарати

Цена на слушните апарати

Најчесто прашање на потенцијалните корисници на слушни апарати е нивната цена. Тоа не е изненадувачко затоа ...

Повеќе