Како слушаме, значењето на слухот и оштетувањето

Како слушаме, значењето на слухот и оштетувањето

Што е оштетување на слухот? Губењето на слухот значи дека имате намалена осетливост на звуци кои нормално ...

Повеќе
Типови на оштетување на слухот

Типови на оштетување на слухот

Оштетувањето на слухот се разликува од оштетувањето на видот.

Повеќе
Симптоми на оштетување на слухот

Симптоми на оштетување на слухот

Врз основа на нашето долгогодишно искуство, овде се наброени ситуации кои укажуваат дека постои оштетување ...

Повеќе
покажи повеќе