Njerëzit dëgjojnë nëpërmjet trurit dhe jo veshëve.
Veshët patjetër që na duhen për pranim të zërave, mirëpo këto zëra i kuptojmë pasi të arrijnë në tru. Do me thënë, dëgjimi veçanarisht kuptimi i fjalës është kognitivë, dhe jo proces mekanik.
Me fjalë të tjera: Dëgjimi është mendim.

Veshët tanë i përcjellin të gjitha zërat nga truri jonë. Ata nuk zgjedhin çfarë të përcjellin; gjegjësisht ata asnjëherë nuk pushojnë. Edhe atëher kur ne flejmë, veshët tanë përcjellin informacione të zëshëm në trurin tonë.

Atëher truri jonë fillon dhe e kryen punën e tij. Truri i filtron dhe i largon zërat irelevant, siç janë bisedat e njerëzve të tjerë në restorane, apo komunikacion i zhurmshëm në sfond. Dhe pa dijeninë tonë truri vazhdimisht punon në zgjedhjen e asaj çka dëgjojmë dhe vendos sa kujdes duhet ti kushtojë secilit zë.

Por para se të vendoset, truri jonë duhet së pari të mer kuptimin e masës së mbivendosjes së valëve të zërittë cilët e plotësojnë ajrin. Duke marrë sinjalet e zërit nga të dy veshët dhe duke i krahasuar ata vendosin burimin e zërave të ndryshëm.

I përdorim informacionet për lokacionin që të përcaktojmë cilat pjesë nga kjo masë e zërave vijnë nga objekte të caktuara, njerëz apo edhe kafshë- këto aftësi evoulojnë nga e kaluara jonë primitive, kur me lokalizimi efikas i rreziqeve dhe ushqimi ishte çelësi i mbijetesës sonë.

Truri i shëndrron zërat në kuptim                                               

Kur truri jonë e ndau burimin e zërit, i krahason këta zëra me kujtimet e tona. Në këtë mënyrë mund të vërtetohet a është zëri ai që e kemi dëgjuar edhe më herët dhe me atë na duket i njohur.

Gjithashtu, truri jonë ndonjëherë nuk gjen zë të ngjashëm në kujtimet tona. Atëher mund të shtojë kujtim të ri, i gatshëm për ta kujtuar herën tjetër. Në ndërkohë, jemi të paralajmruar nga rreziku që na kanoset nga zërat e panjohur.

Njëherë kur truri të mer të dhëna për zëra të gjallë nga veshët tonë atëherë ato i trnasformon në kuptim, ai mund të kuptojë më shumë informacione nga rrethi jonë. Nga gjërsia e kohës duhet jehonë i zërit, dhe masa e jehonës. Gjithashtu kuptojmë dhe për tipet e sipërfaqes të cilat ndodhen në hapsirën tonë, nga mënyra e ndërrimit të zërave të cilat anulohen nga ata në rrugën drejt veshëve.

Të gjithë këto kalkulime ndodhin njëkohsisht në trurin tonë. Duke ditur se truri e shëndrron zërin në kuptim, dëgjimi nuk është vetëm zërat të dëgjohem me zë të lartë. Dëgjimi kërkon që ne të sigurojmë trurim të fitojë informacionet e nevojshme për zërin. Nuk guxon të lëshoj informacione të zëshme në disa frekuenca apo zëra nga kënde të ndryshme.

Nëse truri juaj nuk fiton zëra specifik të cilat mund ti përpunojë. E nevojshme është të jepni shumë mund që ti jepni kuptim zërave dilemik. Gjithmonë kur mungojnë zëra, truri mundohet ta plotësojë boshllëkun- ai është një proces i mundimshëm.

 

Aparatet për dëgjim mund ta mbajnë në formë trurin

Në vend që të zmadhoni zërin dhe me atë ta lodhni trurin tuaj, duhet patjetër ta mbani në formë trurin tuaj duke i mundësuar kushte të cilat i nevojiten për funksionim. Që të fitoj zëri kuptim të saktë truri ka nevojë për hyrje në zërin e gjerë, që të mund natyrshëm të fokusohet në burimet më të rëndësishme të zërit.

Aparatet bashkëkohor për dëgjim mund ti ndihmojnë trurit.

Me procesorët të cilët janë më të fortë se kurrë më parë, ata nuk kan nevojë ta ulin vargun e zërit kur jeni në ambiente të zhurmshme. Kur personi ekspert për dëgjim i rregullon drejtësisht aparatet e dëgjimit, ato madje mund të plotësojnë pjesët e fushës së zërit që mungojnë dhe përsëri të krijojnë kushte për trurin tuaj që është i dizajnuar  të punojë.