Oticon Alta 2 është pjestare e familjes së aparateve për dëgjim nga teknologjia e përparuar dhe bën pjesë në klasën premium të aparateve

Është e dobishme për përdorues me dëmtim të lehtë dëgjimi dhe më të rënd.

Duke përdorur arritjet më të reja nga fusha përpunuese të zërit Alta 2 përdoruesve të saj ju siguron relaksim në detalizimin e zërave të cilat kanë qenë të pa disponueshëm nga modelet tjera. Funksioni SpeechGuard i ruan elementet e zërave e përmirson kuptimin e fjalës dhe e lehtëson pjesëmarrjen në biseda edhe në ambiente të zhurmshe. Sistemi YouMatic Premium jep mundësi për zgjedhje në një nga 5 profile të ndryshme të zërave të përpunuar  i cili i personalizon sipas zgjedhjes së përdoruesit. IniumFeedback shield-sistem e largon zhurmën, kurse  gjatë saj nuk e ulë cilësinë  dhe volumin e zërit.

Alta 2 modelet mbulojnë zonën deri 10 kHz në 10 kanale dhe mundësojnë formimin e 4 programeve të ndryshme për punë

Alta 2 familja e aparateve për dëgjim përfshin dy vargje të çmimeve, Alta 2 Pro dhe Alta 2 Standard.

Të dy variantet i përfshijnë nënmodelet në vijim:

  • RITE ( me mundësi për zgjedhje të tre forcave miniFite resiver (60, 85, 100),
  • BTE standard (Ria 85, Ria 100_
  • Mini Bte
  • Kanal ( ITE, ITC, CIC, IIC)

Modelet standarde BTE dhe Mini BTE kanë mundësi për rregullim komodues me kanalin dëgjues të hapur me ndihmën e Corda miniFit sistem me pedal të silikonit të cilat sipas nevojës zgjidhen sipas shumëllojshmërisë dhe madhësisë ( open dome -6, 8, 10 mm, bas dome - single vent -6, 8, 10, 12mm, bass double vent -6, 8, 10, 12 mm, power - 6, 8,10, 12 mm).

Në lidhjen e Alta 2 Pro aparati kanal është edhe modeli i padukshëm IIC i projektuar për përdorues të cilët kërkojnë  të kenë model plotësisht diskret.

Nënmodelet e Alta 2 Pro ofrojnë mundësi për përdorim të gjeneratorit integrues në zë-

Tinnitus Sound Support i projektuar për përdorues  që edhe pavarsisht dëmtimit të dëgjimit kanë edhe tinitus (fishkëllim në veshë). Këto modele janë të disponueshme në BTE,RITE dhe mini RITE variantet. Oticon Alta 2 mundëson përdorimin e pajisjeve plotësuese për komunikim siç është FM sistemi dhe ConnectLine sistemi me të cilën përdoruesve u'а lehtëson përdorimin e celularëve, telefonave, televizionit etj.